Ο Ένας και Τριαδικός Θεός

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων ΚουότσηςΟ Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων Κουότσης είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής του Ποντιφικού Γρηγοριανού Πανεπιστημίου της Ρώμης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιστορία Δογμάτων από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δογματική και Συμβολική Θεολογία από το Τμήμα Θεολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Τίτλος: Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ: η συμβολή του Τερτυλλιανού στη θεολογική διατύπωση του τριαδικού δόγματος Εκδόσεις: Μπαρμπουνάκη (Θεσσαλονίκη) Χρονολογία έκδοσης: Δεκέμβριος 2020 Σελίδες: 150 Διαστάσεις: 21×14 ISBN: 978-960-267-380-5
Θέμα: Ο Λατίνος συγγραφέας Τερτυλλιανός (155 μ.Χ. – 240 μ.Χ.) εισήγαγε στη θεολογία τον όρο «Persona». Είναι ο πρώτος συγγραφέας που χρησιμοποιεί στα λατινικά τη λέξη «Trinitas». Ισχυρίζεται πως τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μπορούν να μετρηθούν, ώστε η δική τους «distinctio» (διάκριση) και «dispositio» (ταξινόμηση) να μην δημιουργήσει μια «separatio» (διαίρεση) μεταξύ τους. Τα τρία θεία πρόσωπα είναι Ένας «unus», όμως δεν αποτελούν ένα μοναδικό άτομο «unum». Στην ιστορία των δογμάτων ο Τερτυλλιανός έχει το μεγάλο προτέρημα να έχει προσφέρει στη θεολογία τις βάσεις για την σωστή διατύπωση του Τριαδικού δόγματος: «una substantia – tres personae», τονίζοντας τόσο το ομοούσιο των τριών θείων προσώπων όσο και την υποστατική διάκρισή τους, η οποία μάλιστα είχε κάποια επίδραση στη διαμόρφωση του δόγματος της Νίκαιας το 325 μ.Χ. Αν και πέρασε από τέσσερεις διαφορετικές φάσεις της ζωής του, δηλαδή από την «ορθόδοξη φάση» μέχρι την πλήρη «μονταντιστική φάση», δεν φαίνεται να είχε επηρεαστεί αρνητικά η θεολογία του, όπως προκύπτει από το δογματικό του έργο Κατά Πραξέα (Adversus Praxean), διαμάντι της τριαδικής θεολογίας.
Περιεχόμενα: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Ι. Το ιστορικοδογματικό πλαίσιο της εποχής του Τερτυλλιανού: η μετάβαση από τη μονοθεΐα στην τριαδικότητα
ΙΙ. Η εξέλιξη του τριαδικού τύπου του Βαπτίσματος και η συμβολή του Τερτυλλιανού στη διαμόρφωση της τριαδολογίας
ΙΙΙ. Το θεολογικό πρόβλημα της εποχής του Τερτυλλιανού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ
1.1 Η εξέλιξη της διατύπωσης του Τριαδικού δόγματος έως την εποχή του Τερτυλλιανού
1.2 Ο όρος «persona» στο ρωμαϊκό-λατινικό λεξιλόγιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Η ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ
2.1 Η τριαδολογική ορολογία του Τερτυλλιανού
2.2 Ενότητα και τριαδικότητα του Θεού κατά τον Τερτυλλιανό
2.3 Η συμβολή του Τερτυλλιανού στη θεολογική διατύπωση της τριαδολογίας
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ΠΗΓΕΣ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: