Γκουίγκο B’ ο Καρθουσιανός

Αναζητήστε διαβάζοντας και θα βρείτε μελετόντας. Καλέστε προσεύχοντας και θα σας ανοίχθεί ατενίζωντας νοερά.

Η ανάγνωση αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά ως θεμέλιο και, όταν προμηθεύεται το υλικό, μας οδηγεί στο διαλογισμό. Ο διαλογισμός ψάχνει πιο προσεκτικά για το τι είναι επιθυμητό και, σχεδόν σκάβοντας, βρίσκει έναν θησαυρό και τον δείχνει. αλλά μη μπορόντας να φτάσει μόνο του, αναφέρεται στην προσευχή. Η προσευχή, που ανυψώνεται με όλη της τη δύναμη προς τον Θεό, ωθεί τον θησαυρό να είναι επιθυμητός, δηλαδή τη γλυκύτητα του στοχασμού. Ο στοχασμός, αφίξοντας, ανταμείβει το έργο των τριών προηγούμενων βαθμών, μεθόντας τη διψασμένη ψυχή με τη δροσιά της ουράνιας γλυκύτητας.

Γκουίγκο ΙΙ ο Καρθουσιανός